KERAKE 2020-2021

KERAKE-hankkeen tavoitteena on suunnitella kehittyviin maihin ja jälleenrakennusalueille soveltuva, siirrettävä ja muuntojoustava puurakennus, jossa on käytetty vähähiilisiä rakennusratkaisuja. Uudella konseptilla pyritään edistämään innovatiivisten rakennusten markkinoille pääsyä. Puu on terveellinen ja hiiltä sitova rakennusmateriaali. Puun arvo rakennusmateriaalina on nousussa, sillä se toimii hiilivarastona sitoen hiiltä itseensä koko rakennuksen käytön ajan ja sen jälkeenkin riippuen käyttötarkoituksesta.

Kehittyvien maiden jälleenrakennusalueiden ja pakolaisleirien kv-markkinat ovat suuret, mutta puurakentamisen sovellutukset ja ratkaisut näihin olosuhteisiin puuttuvat.
KERAKE-kyla

Hanketta rahoittavat: EP Liitto / EAKR, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus

Hankkeen toteuttaja: Tampereen yliopisto/Arkkitehtuuri
Prof. Ari Hynynen (ari.hynynen@tuni.fi) ja projektipäällikkö Virpi Palomäki

Hankkeen Aasian rakentamisen ja markkinoiden asiantuntijana: AGM Finland Executive Director Heljä Brita Repo (heljabrita.repo@asiangreenmegacities.fi) ja DI Roope Takala (roope.takala@bravealliance.net).

KERAKE
University of Tampere
Etelä-Pohjanmaan liitto
Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa