Tulevaisuuden pakolaisleiri on hiilineutraali kaupunki


Maailmalla liikkuu noin 20 miljoonaa pakolaista, ja leireistä on tullut pysyviä, miljoonien ihmisten asuinalueita. Erilaisten konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä on yli 60 miljoonaa. Pakolaisleirejä on Euroopassa ja sen lähialueilla, mutta suurimmat leirit löytyvät Afrikan ja Asian puolelta. Kun leireille tullaan niin sinne myös jäädään, pahimmassa tapauksessa kymmeniksi vuosiksi. Leiriejä rakennetaan pysyvää asuttamista varten jo nyt! Pakolaisleireihin arvioidaan liittyvän 20 miljardin euron liiketoiminta. Markkinaan osallistuvat gobaalit yritykset ja kansainväliset organisaatiot, sekä myös pankit. UNHCR hakee uusia yrityksiä, ja tuotteiden toimittajia 9 miljardin euron vuosittaisiin ostoihin. Hupenevat luonnonvarat ja ilmastonmuutoksen hillitseminen pakottaa nopeisiin muutoksiin. Sanotaan, että ihmisen vaikutus maapalloon on jättänyt pysyvät jäljet, joten planeettamme katsotaan siirtyneen kokonaan uuteen geologiseen aikakauteen. Ei ole yhdentekevää millainen hiilijalanjälki syntyy miljoonien ihmisten asuttamilla pakolaislereillä. Tässä haastetta suomalaisille puhtaan teknologian, ja rakentamisen uusien konseptien tekijöille.

AGM Play Hub Refugee Camp

”Queen Rania urges boldness and innovation in bringing new hope and dignity to refugees.” -The Jordan Times

Sukupolvi ilman peruskoulutusta

Suurin osa pakolaisleireillä on lapsia ja nuoria: Kenian rajalla DaDaabin leirillä on 350 000 pakolaista, joista 60 prosenttia on alle 17-vuotiaita. Bangladeshiin paenneista arviolta 600 000 rohingya-muslimista yli 50 prosenttia on lapsia. Yli 3,5 miljoonaa 5–17-vuotiasta pakolaislasta ei päässyt kouluun kuluneen lukuvuoden aikana. UNCHR:n rapostissa puhutaan ”kauhistuttavan” alhaisesta koulunkäynti asteesta, erityisesti matalan tulotason alueilla. (UNCHR 2017 raportti; ”Left Behind: Refugee Education in crisis”). YK:n pakolaisjärjestö haluaa tehostaa investointeja näille alueille. Tässä huikea mahdollisuus suomalaisella koulutuksen osaamisella, ja räätälöidyillä tuotteilla. PlayHUB Refugee Camp on malli tilasta, jolla voimme tukea nuorten selviytymistä, ja edistää tiedollisia valmiuksia. PlayHUB on oppimista, pelejä ja digitaitoja. Open data kuuluu kaikille globaalissa maailmassa, ja tieto vähentää ennakkoluuloja, sekä yhdistää erilaisia maailmoja. Yhteistyökumppaneina mm. Ukiarkkitehdit Oy, CrossLam Kuhmo Oy, Timber Bros Oy, Design Reform Oy, Töölön Rotary Club, Raahen Rotary Club.