India DigiHUB

AGM:llä on hankkeita Intiassa ja olemme verkottuneet myös Intian lähimaihin. Kiinnostavia kehityshankkeita ovat rakentamisen uudet teolliset menetelmät, materiaalien innovaatiot ja kiertotalous. Tärkeinä kumppaneina mm. Indian Green Building Councilin, CII:n sekä yritykset.

Indian _AGM DigiHub

Sustainable School Concept

Ulla Passoja tutki diplomityössään koulurakennuksen ja -ympäristön laatuteki­jöitä olosuhteissa, joissa resurssit ovat kroonisesti niukat. Lisäksi hän suunnitteli konseptuaalisen mallin tulevaisuuden ekologiselle kou­lurakennukselle. Hän perehtyi kou­luarkkitehtuurin laatutekijöihin ja kestäviin ratkaisuihin sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ympäristön näkökulmasta, ja erityisesti il­masto-olosuhteiden vaikutuksiin, sekä kestävien rakennusmateriaalien tutkimiseen. Diplomityön suunnitelmaosio liittyi AGM DigiHub-projektiin kehittää uudenlaista oppi­misympäristökonseptia Base of Pyramid -segmentille. Projektin arkkitehteina toimivat johtava arkkitehti Kimmo Mansisto ja projektiarkkitehti Ulla Passoja.

UKI Arkkitehtien historia ulottuu viiden vuosikymmenen taakse. Yhtiön osaaminen kattaa arkkitehtisuunnittelun koko laajuudessaan sairaaloista kulttuurikeskuksiin ja asuinrakennuksiin. Nykyisellään UKI Arkkitehdit on moderni toimisto, jonka käytössä on viimeisin teknologia ja uusimmat ohjelmistotyökalut. www.ukiark.fi

India DigiHub