Yhteistyökumppanit

AMC Law Firm | Advocates & Solicitors

B-30, LGF, Lajpat Nagar 3 New Delhi – 110024 | India Advocate Immediate Past President of New Delhi Rotary Club mr. Ashish Makhija and ms. Rashimi Makhija ashish@amclawfirm.com Puh.: 91-11-41354354, 41078082 Fax: 91-11-29841673

Blue Blue Sky

Blue Blue Sky on sisustusarkkitehtitoimisto, joka tarjoaa suunnitteluasiantuntemustaan vaativiin kohteisiin. Suunnittelemamme tilat ovat funktionaalisia, esteettisesti miellyttäviä ja vastaavat käyttäjien tarpeita. Arvomaailmamme pohjautuu ympäristön ja ihmisen välisen vuorovaikutuksen syvään ymmärtämiseen. Kunnioitamme kulttuurin ja rakennetun ympäristön saavutuksia ja pyrimme omalla toiminnallamme parantamaan ympäristöä sosiaalisesti ja ekologisesti. Blue Blue Sky on mukana luomassa tiloja, joissa ihminen tuntee itsensä arvokkaaksi. Arvomaailmamme vuoksi haluamme osallistua Asian Green Megacities Association of Finland -yhdistyksen tuotekehitys- ja tutkimushankkeeseen. Toimistomme sisustusarkkitehdit ja muotoilijat suunnittelevat AGM Mobile School -hankkeelle innovatiivisia ja ekologisia tila- ja koulukalusteita, jotka toteutetaan paikallisesti Intiassa. Teija Angeria, toimitusjohtaja, sisustusarkkitehti SIO teija(a)bbsky.fi +358 (0)40 7323 101 www.bluebluesky.fi

BRT – Biomass Refine Technologies

www.brt.fi

Kuuasema Game Studio Oy

Pekka Tanskanen, toimitusjohtaja pekka.tanskanen(a)kuuasema.com +358 (0)50 350 4898 www.kuuasema.com

Mingela – kääntäminen ja tulkkaus

Maria Punnonen, kääntäjä maria.punnonen(a)mingela.net Pasi Punnonen, kääntäjä Pekkolantie 26, 59210 MELKONIEMI +358 (0)5 4471 67 www.mingela.blogspot.com

NAPS Systems

Naps kuuluu aurinkosähköliiketoiminnan vakiintuneimpien toimijoiden joukkoon. Napsin nimi on laajalti tunnettu niin asiakkaiden keskuudessa kuin toimialankin sisällä. 30-vuotinen historia tekee Napsista yhden aurinkosähköteknologian todellisista pioneereista. Asiakkaat, jotka jatkavat yhteistyötä Napsin kanssa vuosikymmenestä toiseen, ovat paras todiste osaamisestamme ja ylivoimaisesta asiakaspalvelustamme. Naps tulee olemaan keskeinen nimi aurinkosähköliiketoiminnassa myös seuraavat 30 vuotta. Naps on suunnitellut ja toimittanut aurinkosähköön perustuvia ratkaisuja kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin ja olosuhteisiin. Referenssilistallamme on noin 140 maata kaikissa maanosissa. Olkoon kyse kesästä Saharassa tai talvesta Antarktiksella, Naps tuntee vastassa olevat haasteet ja tarjoaa asiakkailleen niihin sopivimmat ratkaisut. Huolella valittujen komponenttien lisäksi järjestelmä edellyttää aina tarkkaa suunnittelua ja toiminnan optimointia. Yli 200.000 järjestelmän asennuskantamme on lyömätön. Naps Systems –konserni on kasvanut ja laajentunut vuosien varrella monin tavoin. Konsernin vanhimmat osat ovat toimittaneet ratkaisuja vaativille asiakaille jo vuonna 1981. Napsin omia toimistoja on ollut jo 1980-luvun lopulla yli kymmenessä maassa. Globaaleja yhteistyöverkostoja on pidetty yllä siitä lähtien. Naps tai joku yhteistyökumppaneistamme on aina siellä missä tarvetta on. Napsin kokemus aurinkosähköjärjestelmäkomponenttien valmistuksesta on kattava. Omia aurinkopaneeleitamme olemme valmistaneet tehtaissa neljässä maassa. Lataussäätimiimme olemme suunnitelleet merkittäviä teknisiä ratkaisuja jo vuosia ennen muita. Akkuteollisuudessa olemme olleet mukana kehittämässä akkuja aurinkosähkötarkoituksiin. Aurinkosähköliiketoiminnassa ei ole aluetta, jonka kehittämiseen meillä ei olisi ollut vaikutusta. Mittava kokemus järjestelmien ja komponenttien suunnittelusta vuosikymmenien ajalta on kerryttänyt sen osaamispohjan, johon Napsin teknologiajohtajuus edelleen nojaa. Väitämme olevamme erityisesti verkkoonkytkemättömissä aurinkosähköjärjestelmissä teknologiajohtaja. Kokemus äärimmäisistä olosuhteista ei ole hyödyksi vain kaikkein haastavimmissa tapauksissa. Se antaa Napsille itsevarmuutta palvella parhaalla mahdollisella tavalla myös tavallisia asiakkaitamme. Mikä tahansa tarpeesi onkaan, jos se on hoidettavissa aurinkosähköllä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Napsille on kunnia-asia tehdä sinunkin tapauksestasi menestystarina. Mikko Juntunen, teknologiajohtaja mikko.juntunen(a)napssystems.com https://www.napssystems.com/fi

UKI Arkkitehdit Oy

UKI Arkkitehdit Oy:n historia ulottuu viiden vuosikymmenen taakse. Olemme olleet mukana sadoissa mielenkiintoisissa ja vaativissa projekteissa. Yhtiömme osaaminen kattaa arkkitehtisuunnittelun koko laajuudessaan sairaaloista kulttuurikeskuksiin ja asuinrakennuksiin. Nykyisellään UKI Arkkitehdit on moderni ja monitaitoinen toimisto, jonka käytössä on viimeisin teknologia ja uusimmat ohjelmistotyökalut. Työllistämme yhteensä noin 40 ammattilaista osin myös kansainvälisissä projekteissa. Suunnittelijamme ovat erinomainen yhdistelmä kokemusta ja tuoretta näkemystä. Haluamme tarjota korkealaatuista arkkitehtuuria paikallisiin tarpeisiin ja ympäristöä kunnioittaen. AGM Finland tuo mielenkiintoisen näkökulman kestävään kehitykseen ja sosiaaliseen arkkitehtuuriin kehittyvissä maissa. AGM Mobile School -projektissa UKI Arkkitehdit on vastuussa ekologisen arkkitehtuurin konseptin suunnittelusta. UKI Arkkitehdit Oy Puusepänkatu 6 90130 Oulu Kimmo Mansisto, johtava arkkitehti Ulla Passoja, projektiarkkitehti etunimi.sukunimi(a)ukiark.fi +358 (0)10 3090 500 www.ukiark.fi

AMC Law Firm | Advocates & Solicitors

B-30, LGF, Lajpat Nagar 3 New Delhi – 110024 | India Advocate Immediate Past President of New Delhi Rotary Club mr. Ashish Makhija and ms. Rashimi Makhija ashish@amclawfirm.com Phones.: 91-11-41354354, 41078082 Fax: 91-11-29841673

Blue Blue Sky

Blue Blue Sky is an interior architect office providing design expertise for demanding projects. Premises we have planned are functional, aesthetic and meet the needs of users. Our values are based on understanding the interaction between the environment and the people. We respect the achievements of the culture and the built environment, and with our own actions we aim to improve the environment socially and ecologically. Blue Blue Sky is involved in creating places where people feel valuable. Out of respect to our values we want to participate in the project of the Asian Green Megacities Association of Finland. Our interior architects and designers are designing innovative and ecological school furniture for the AGM Mobile School project to be manufactured locally in India. Teija Angeria, CEO +358 (0)40 7323 101 teija(a)bbsky.fi www.bluebluesky.fi

BRT – Biomass Refine Technologies

www.brt.fi

Kuuasema Game Studio Oy

Pekka Tanskanen, CEO pekka.tanskanen(a)kuuasema.com +358 (0)50 350 4898 www.kuuasema.com

Mingela – translation and interpretation

Maria Punnonen, translator maria.punnonen(a)mingela.net Pasi Punnonen, translator Pekkolantie 26, 59210 MELKONIEMI +358 (0)5 4471 67 www.mingela.blogspot.com

NAPS Systems

Naps is one of the most established brand names in the solar electricity systems business. The name ‘Naps’ is widely known among the customers and within the industry. Its 30 years history makes Naps one of the real pioneers of the photovoltaic technology. Repeat customers co-operating with Naps from one decade to the next are the best proof of the expertise and superior customer service. ‘Naps’ will continue to be a major name in the photovoltaic business also for the next 30 years to come. Naps has designed and delivered optimal solutions to all possible applications and conditions. The reference list includes deliveries to some 140 countries on all continents. Be it summer in Sahara or winter in Antarctica, Naps knows the challenges and can provide its customers with most suitable solutions. In addition to the carefully selected components, a system requires always carefully designed system lay-out and optimized functioning. The installation base of more than 200.000 systems is almost unbeatable. Naps Systems Group has been growing and expanding globally in many ways. The oldest parts of the group have delivered demanding customers with solutions already in 1981. Own offices Naps has had in more than ten countries already in the late eighties. Partnership networks have been maintained globally ever since. Either Naps or its partners can be found where the demand is. Naps has been producing its own solar modules, has designed the most advanced controllers and been involved in solar battery production. There is hardly an area of PV business that Naps has not had an influence on. Extensive experience in developing systems and components over the decades has gradually accumulated into the kind of knowledge base that today enables Naps to claim technological leadership especially in the off-grid system business. The experience from extremes is not only for the benefit of the most challenging situations. It gives Naps great confidence to serve also regular customers in their less demanding situations in the best possible way. Whatever your need is, if it is within the reach of solar power, do not hesitate to get in touch with Naps as the company is honored to make also your case a success story. Mikko Juntunen, Chief Technical Officer mikko.juntunen(a)napssystems.com https://www.napssystems.com/

UKI Arkkitehdit Oy

UKI Arkkitehdit Oy has a history spanning five decades. The company has taken part in hundreds of challenging projects with the competence that covers the entire field of architecture, from hospitals to culture centers and housing. The location of the company is in Oulu, which is the capital of the Northern Scandinavia. Today, UKI Arkkitehdit is a modern multi-skilled studio using the latest technology and software tools, employing about 40 professionals also in international projects. As the world changes Uki Arkkitehdit wants to be on the leading edge of the change: all the time providing high-class architecture for the local needs and respecting the environment. Therefore AGM Mobile School Project was seen as an interesting viewpoint to sustainable development and social architecture in developing countries. In the AGM Mobile School project Uki Arkkitehdit is in charge of the ecological architecture concept planning. UKI Arkkitehdit Oy Puusepänkatu 6 90130 Oulu Kimmo Mansisto, Chief Architect Ulla Passoja, Project Architect firstname.lastname(a)ukiark.fi +358 (0)10 3090 500 www.ukiark.fi

AMC Law Firm | Advocates & Solicitors

B-30, LGF, Lajpat Nagar 3 New Delhi – 110024 | India Advocate Immediate Past President of New Delhi Rotary Club mr. Ashish Makhija and ms. Rashimi Makhija ashish@amclawfirm.com Tel.: 91-11-41354354, 41078082 Fax: 91-11-29841673

Blue Blue Sky

Blue Blue Sky is an interior architect office providing design expertise for demanding projects. Premises we have planned are functional, aesthetic and meet the needs of users. Our values are based on understanding the interaction between the environment and the people. We respect the achievements of the culture and the built environment, and with our own actions we aim to improve the environment socially and ecologically. Blue Blue Sky is involved in creating places where people feel valuable. Out of respect to our values we want to participate in the project of the Asian Green Megacities Association of Finland. Our interior architects and designers are designing innovative and ecological school furniture for the AGM Mobile School project to be manufactured locally in India. Teija Angeria, CEO +358 (0)40 7323 101 teija(a)bbsky.fi www.bluebluesky.fi

BRT – Biomass Refine Technologies

www.brt.fi

Kuuasema Game Studio Oy

Pekka Tanskanen, CEO pekka.tanskanen(a)kuuasema.com +358 (0)50 350 4898 www.kuuasema.com

Mingela – translation and interpretation

Maria Punnonen, translator maria.punnonen(a)mingela.net Pasi Punnonen, translator Pekkolantie 26, 59210 MELKONIEMI +358 (0)5 4471 67 www.mingela.blogspot.com

NAPS Systems

Naps is one of the most established brand names in the solar electricity systems business. The name ‘Naps’ is widely known among the customers and within the industry. Its 30 years history makes Naps one of the real pioneers of the photovoltaic technology. Repeat customers co-operating with Naps from one decade to the next are the best proof of the expertise and superior customer service. ‘Naps’ will continue to be a major name in the photovoltaic business also for the next 30 years to come. Naps has designed and delivered optimal solutions to all possible applications and conditions. The reference list includes deliveries to some 140 countries on all continents. Be it summer in Sahara or winter in Antarctica, Naps knows the challenges and can provide its customers with most suitable solutions. In addition to the carefully selected components, a system requires always carefully designed system lay-out and optimized functioning. The installation base of more than 200.000 systems is almost unbeatable. Naps Systems Group has been growing and expanding globally in many ways. The oldest parts of the group have delivered demanding customers with solutions already in 1981. Own offices Naps has had in more than ten countries already in the late eighties. Partnership networks have been maintained globally ever since. Either Naps or its partners can be found where the demand is. Naps has been producing its own solar modules, has designed the most advanced controllers and been involved in solar battery production. There is hardly an area of PV business that Naps has not had an influence on. Extensive experience in developing systems and components over the decades has gradually accumulated into the kind of knowledge base that today enables Naps to claim technological leadership especially in the off-grid system business. The experience from extremes is not only for the benefit of the most challenging situations. It gives Naps great confidence to serve also regular customers in their less demanding situations in the best possible way. Whatever your need is, if it is within the reach of solar power, do not hesitate to get in touch with Naps as the company is honored to make also your case a success story. Mikko Juntunen, Chief Technical Officer mikko.juntunen(a)napssystems.com https://www.napssystems.com/

UKI Arkkitehdit Oy

UKI Arkkitehdit Oy has a history spanning five decades. The company has taken part in hundreds of challenging projects with the competence that covers the entire field of architecture, from hospitals to culture centers and housing. The location of the company is in Oulu, which is the capital of the Northern Scandinavia. Today, UKI Arkkitehdit is a modern multi-skilled studio using the latest technology and software tools, employing about 40 professionals also in international projects. As the world changes Uki Arkkitehdit wants to be on the leading edge of the change: all the time providing high-class architecture for the local needs and respecting the environment. Therefore AGM Mobile School Project was seen as an interesting viewpoint to sustainable development and social architecture in developing countries. In the AGM Mobile School project Uki Arkkitehdit is in charge of the ecological architecture concept planning. UKI Arkkitehdit Oy Puusepänkatu 6 90130 Oulu Kimmo Mansisto, Chief Architect Ulla Passoja, Project Architect firstname.lastname(a)ukiark.fi +358 (0)10 3090 500 www.ukiark.fi