AGM Finland

Rebuilding Cities                                                                                                                                          

Ukrainan uudelleenrakentaminen tulee olemaan lähitulevaisuuden suurimpia haasteita Euroopassa ja iso mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Tarvitaan rohkeita planetaarisen kaupunkirakentamisen- ja kontrolloitujen ruokatuotannon innovaatioita. Miinoitetut viljelyalat vaikeuttavat ruokatuotantoa, jolloin rakennettu ympäristö voi tuoda myös urbaania ruokaturvaa ekosysteemien äkillisissä muutostilanteissa. Esiin nousee kysymyksiä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön vaikutuksista erityisesti lasten selviytymiseen sodan traumaattisten kokemusten jälkeen.

Millaisia kattopuutarhoja tulisi rakentaa, että ne  ruokatuotannon lisäksi tukevat fyysistä ja psyykkistä selviytymistä. Miten luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon maisema-arkkitehtuurissa, ja mikä on taiteen osuus uudelleen rakennetussa ympäristössä. Voiko rakennuksen energiaratkaisu tulla viljelykasvien sivuvirroista, ja miten tekoälyä sovelletaan urbaanien kasvuympäristöjen ruokatuotantokapasiteetin lisäämisessä.

Puutarha on nähty uusien ideoiden koekenttänä, paikkana kuvitella ja toteuttaa parempaa tulevaisuutta. Ilmastokriisin, globalisaation ja ruokaepävarmuuden aikakaudella puutarhasta on jälleen tullut laboratorio uusille kestävyyttä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäville konsepteille – paikka toivolle ja lupauksille. 
Garden Future: Suunnittelua luonnon kanssa - näyttely
Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo Helsinki
                                                             

RUE-logoSuomi Areena 2023 - Olemme mukanaYield Systems Oy -logo

  Vacuum wood tech BiodiverCity Helsus Helsinki Institute of Sustainability Science A? Aalto-yliopiston logo Arkworks   

KERAKE  Etelä-Pohjanmaan liitto  Euroopan aluekehitysrahasto

 University of Tampere